Zakładanie akwarium

Wcześni akwaryści bardzo często na początku zakupują ryby, a następnie chcą bardzo szybko urządzić akwarium.  Z tego powodu bardzo często ponoszą porażkę, co też prowadzi do zniechęcania.  Żeby temu zapobiec czynności przy zakładaniu akwarium powinno się wykonywać w takiej kolejności:

  1. Wybieramy miejsce pod akwarium
  2. Planujemy gatunek hodowanych ryb, z uwzględnieniem posiadanych warunków.
  3.  Odpowiednio urządzamy akwarium dla wybranych gatunków ryb.
  4. Zakupujemy i aklimatyzujemy ryby.

Wybór miejsca pod akwarium
Przy wyborze optymalnego miejsca musimy wziąć pod uwagę, że zbiornik jest nieprzenośny i powinien być urządzony na stałe. Wybieramy takie miejsce, które będzie najodpowiedniejsze pod względem stabilności, oświetlenia oraz mamy do niego dobry dostęp w celu obserwacji i pielęgnacji. Akwarium powinno być również odpowiednio wkomponowane w całe pomieszczenie. Szafki na których ma stać akwarium powinny być stabilne oraz zapewniać poziome położenie zbiornika.  Drugą bardzo ważną sprawą jest zapewnienie dobrego dostępu do akwarium. Prawidłowa hodowla wymaga częstych prac pielęgnacyjnych.
Oświetlenie najkorzystniejsze jest ze wschodu; z zachodu – nieco mniej korzystne, zaś z południa – niekorzystne ze względu na zbyt dużą ilość światła, która zazwyczaj powoduje nadmierną zasadowość wody. W żadnym wypadku nie umieszczajmy akwarium na parapecie. Najlepszym i najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zakup sztucznego oświetlenia. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę wielkość zbiornika, rodzaj hodowanych ryb i roślin oraz możliwości finansowe. Przyszły rozmiar akwarium będzie decydował o częstości prac związanych z pielęgnacja akwarium.

Dobór ryb
Przy wyborze ryb bierzemy ich wymagania odnośnie: wielkości akwarium, oświetlenia, preferowanej wody itd. Ponadto niektórych gatunków nie możemy hodować w jednym zbiorniku. Niektóre ryby mogą wzajemnie podgryzać sobie płetwy lub być zbyt duże w stosunku do innych. Najłatiwejsze do założenia jest akwarium dla bojownika, a następnie dla : gupik pawie oczko. Należy zrezygnować z hodowli bardzo wymagających gatunków ryb, jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić im takich. Możemy hodować ryby żyjące w różnych strefach akwarium. Możemy jednocześnie trzymać gatunki żyjące przy dnie takie jak glonojady, żyjące w środkowych strefach akwarium takie jak: bystrzyki oraz utrzymujące się w górnych strefach takiej jak np.: hokejówki. W ten sposób dobrane nie przeszkadzają sobie wzajemnie, a zbiornik zyskuje na wyglądzie. Nie hodujmy zbyt wielu ryb, w zbyt małym zbiorniku.
Urządzanie akwarium
Po wyborze miejsca oraz ryb należy dokonać urządzania akwarium. Na początku najlepiej zrobić szkic rozmieszczenia poszczególnych elementów w zbiorniku. Urządzenie jest sprawą osobistych preferencji oraz wizji akwarium. Powinniśmy jednakże pamiętać, aby spełnione zostały następujące warunki:
Ryby muszą mieć miejsce do pływania.
Zbiornik powinien odpowiadać hodowlanym rybom i roślinom z uwzględnieniem ich osobistych wymagań.
Rośliny z czasem się rozrosną się, dlatego nie należy sadzić ich zbyt gęsto.
Rośliny i kamienie można wykorzystać do ukrycia wyposażenia akwarium.
Karmienie ryb akwariowych wymaga regularności i dobrej pamięci. Akwarium powinno być w większości przypadków wyposażone w napowietrzanie i filtrację.
Od właściwego podłoża zależą w dużej mierze właściwości chemiczne i biologiczne wody.  Jako podłoża nie należy stosować: ziemi ogrodowej jako podkład pod piasek lub żwir, pisaku morskiego, muszli i kawałków raf koralowych, kamieni z wyraźnymi śladami związków metali. Świeżych korzeni i gałęzi. Odpowiednie pod tym względem są: piasek i żwir, kamienie oraz korzenie – wygotowane, pozbawione kory oraz tak długo trzymane w wodzie aż nie będą wypływały na powierzchnię.


Zobacz także: Pielęgnacja akwarium, Karmienie ryb akwariowych, Galeria zdjęć

Akwaria i zestawy
Najtańsze akwaria i zestawy w sieci! Wejdź i zobacz!

Menu

Zakładanie akwarium

Pielęgnacja akwarium

Karmienie ryb akwariowych

Gupik pawie oczko

Żaglowiec skalar

Neon innesa

Mieczyk hellera

Molinezja ostrousta

Bojownik wspaniały - syjamski

Glonojad

Brzanka sumatrzańska

Smukleń pryskacz

Kirysek

Badis błękitnopłetwy i liścień

Galeria zdjęć

Sklep akwarystyczny